Oldseed II

Oldseed’s Craig heeft om 7 uur ‘s ochtends de trein vanuit Duitsland genomen om op tyd in Utrecht te zyn
Hy kwam rond 14 uur blanco binnen
Eigenlyk geen idee wat te gaan doen
Op een gitaarthema/schets na, die hy gisteravond na zyn show had bedacht
Maar hoe verder….
moest vandaag z’n uitwerking krygen
Als gast & inspiratie had Craig ook vriend Marten (Boyle) uitgenodigd
Samen,
en met hulp van zyn tekstboekje,
is er een nieuw nummer geboren en opgenomen

Akoestische gitaar, zang, achtergrondzang, elektrische gitaren staan op tape
Oldseed_1